ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ!

Ναυμαχία Ναυαρίνου
 

ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____

..... ..... ..... ..... ..... 3 ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 1 ..... ..... ..... 1 5
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
2 4 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... 2 ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
3 ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
           
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Χώρα που συμμετείχε στην Ιερή συμμαχία
2. Η υποδοχής της ελληνικής επανάστασης από την Ιερή συμμαχία στην αρχή υπήρξε
3. Η ναυμαχία του Ναυαρίνου έγινε ανοικτά της
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Γάλλος ναύαρχος που συμμετείχε στη ναυμαχία του Ναυαρίνου
2. Ρώσος ναύαρχος που συμμετείχε στη ναυμαχία του Ναυαρίνου
3. Υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας
4. Η Υψηλή Πύλη αρνήθηκε την δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού
5. Χώρα που συμμετείχε στην Ιερή συμμαχία

 


Powered by CrosswordMaker v1.6