ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ!

Ναυμαχία Ναυαρίνου
 

ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____

Redirect to a Webpage

The replace() method replaces the current document with a new one:

..... ..... ..... ..... ..... 3 ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 1 ..... ..... ..... 1 5
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
2 4 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... 2 ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
3 ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
           
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Χώρα που συμμετείχε στην Ιερή συμμαχία
2. Η υποδοχής της ελληνικής επανάστασης από την Ιερή συμμαχία στην αρχή υπήρξε
3. Η ναυμαχία του Ναυαρίνου έγινε ανοικτά της
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Γάλλος ναύαρχος που συμμετείχε στη ναυμαχία του Ναυαρίνου
2. Ρώσος ναύαρχος που συμμετείχε στη ναυμαχία του Ναυαρίνου
3. Υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας
4. Η Υψηλή Πύλη αρνήθηκε την δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού
5. Χώρα που συμμετείχε στην Ιερή συμμαχία

 


Powered by CrosswordMaker v1.6