ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 1 ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
2 ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... 2 ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... 3 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
4 ..... 5 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Λίμνη που συνορεύει με γειτονική χώρα
2. Ποταμός της δυτικής Ελλάδας
3. Πηγάζει από τη Βουλγαρία
4. Ο Πηνειός πηγάζει από κει
5. Ποταμός στη Θράκη
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Λίμνη της Στερεάς Ελλάδας
2. Λίμνη στη Μακεδονία


Powered by CrosswordMaker v1.6