ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

1 6 ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... 2
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 3 7 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... 4
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... 5 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24....
2. Έτσι λέγονται δύο τελίτσες που μπαίνουν πάνω από μερικά γράμματα για να τα ξεχωρίσουμε.
3. Έτσι λέγεται το σημαδάκι που βάζουμε πάνω στις λέξεις.
4. Ο χρόνος των ρημάτων που μας δείχνουν τι κάνω τώρα είναι....
5. Είναι 7 και φωνάζουν δυνατά.
ΚΑΘΕΤΑ       

6. Ο χρόνος των ρημάτων που μας δείχνουν τι έκανα χτες για μια στιγμή είναι .....
7. Είναι 17 και φωνάζουν σιγά.


Powered by CrosswordMaker v1.6