ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 2
1
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 2 1
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
3 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 4  Δ   .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Χερσόνησος της Ευρώπης
2. Πρωτεύουσα της είναι το Βουκουρέστι
3. Η χώρα με τα πιο χαρακτηριστικά Φιόρδ
4. Έχει την μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρώπη
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Η χώρα των ταυρομαχιών
2. Πήραμε το euro 2004 στην έδρα της


Powered by CrosswordMaker v1.6