ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 3 .....
..... 1 ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 2 2 ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 3 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... 4 .....
..... ..... ..... 5 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 6 ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Η μικρότερη μονάδα ζωής.
2. Μονοκύτταρος οργανισμός
3. Οργανισμός ενός κυττάρου.
4. Σε ένα κουταλάκι χωράνε 100 δισ.
5. Από εκεί ελέγχονται όλες οι λειτουργίες του κυττάρου.
6. Είναι γεμάτοι χλωροφύλλη.
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Βρίσκεται ανάμεσα στην κυτ. μεμβράνη και τον πυρήνα.
2. Έτσι λέγεται η μεμβράνη
3. Οργανισμός πολλών κυττάρων


Powered by CrosswordMaker v1.6