ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 3 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... 2 ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... 1,1 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... 2 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Πληθυντικός της λέξης : Δίχτυ
2. Πληθυντικός της λέξης : Βράδυ
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Ενικός αριθμός της λέξης : Δόρατα
2. Πληθυντικός αριθμός της λέξης: Στάχυ
3. Πληθυντικός αριθμός της λέξης : Οξύ


Powered by CrosswordMaker v1.6