ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

1 6 8 ..... ..... 10
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... 2 9
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... 3 ..... .....
5 ..... ..... 7 ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
4 ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. ΑΥΤΟΣ ΕΒΑΛΕ ΤΟΥΣ ΑΘΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
2. Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
3. Η ΘΕΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ...
4. ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ...
ΚΑΘΕΤΑ       

5. Ο ΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ...
6. ΕΙΧΕ ΕΝΝΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ
7. ΤΟΥΣ ΣΤΑΒΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΕ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
8. Ο ΚΑΠΡΟΣ ΤΟΥ...
9. ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΕ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
10. Ο ΑΝΙΨΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΒΟΗΘΟΥΣΕ...


Powered by CrosswordMaker v1.6