ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ!

 

ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

Redirect to a Webpage

The replace() method replaces the current document with a new one:

..... 1 ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
2 1 ..... ..... ..... ..... 3 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 3
..... ..... ..... ..... 2 ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 4 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... 5 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... 6
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
           

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Δωρήθηκαν από τους Αγγλους στην Ελλάδα ως δώρο στον πρίγκηπα Γεώργιο Α΄
2. Χώρα καταγωγής του βασιλιά Γεωργίου του Α΄
3. Η πρωθυπουργία του Τρικούπη συνδέθηκε με πολλά δημόσια ....
4. Οι περιοχές της οθωμανικής αυτοκρατορίας στις οποίες κατοικούσαν Έλληνες ήταν....
5. Την περίοδο αυτή οι.....δε συλλέγονταν σωστά
6. Το 1893 ο Τρικούπης κήρυξε .....
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Την περίοδο αυτή προσαρτήθηκε στην Ελλάδα ο νομός.....
2. Πρωθυπουργός της Ελλάδας εκείνη την περίοδο
3. Το 1881 προσαρτήθηκε στην Ελλάδα η...

 


Powered by CrosswordMaker v1.6