ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 1 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 2 .....
..... ..... ..... 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 2 ..... ..... .....
..... ..... ..... 3 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
4 ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Ποταμός της Νότιας Αμερικής
2. Ποταμός της Αφρικής
3. Ποταμός της Αφρικής
4. Ποταμός της Ευρώπης
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Ποταμός της Ασίας
2. Ποταμός της Ευρώπης


Powered by CrosswordMaker v1.6