ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ!

ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 1 ..... .....
..... ..... ..... 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 2
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... 3 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
           

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Συμμετείχε στην πολιορκία της Τριπολιτσάς
2. Ο Θ. Κολοκοτρώνης πρότεινε την πολιορκία της Τριπολιτσάς γιατί ήταν ......βάση των Οθωμανών
3. Στάλθηκαν Έλληνες εκεί για να εμποδίσουν τις τουρκικές δυνάμεις από την Αθήνα να φτάσουν στην Τριπολιτσά
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Έστειλε 3.500 τούρκους στρατιώτες στην Τριπολιτσά
2. Η νίκη των Ελλήνων κοντά στην Τριπολιτσά , στο.....τους επέτρεψε να προωθηθούν πιο κοντά στην πόλη.


Powered by CrosswordMaker v1.6