ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 3 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 4 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 1 2 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... 2 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Εκκλησιαστική ποινή.
2. Πατριάρχης της Δυτικής εκκλησίας την περίοδο της διαμάχης των Εκκλησιών
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Συνέβη το 1054 μΧ και διαίρεσε τις Εκκλησίες
2. Άρχισαν από τα πρώτα χρόνια της ζωής των Εκκλησιών
3. Οι λόγοι του χωρισμού των Εκκλησιών ήταν...
4. Πατριάρχης της Ανατολικής εκκλησίας την περίοδο της διαμάχης των Εκκλησιών


Powered by CrosswordMaker v1.6