ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ!

ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____

Redirect to a Webpage

The replace() method replaces the current document with a new one:

..... 1 ..... 2 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 2,1 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
3 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
4 ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 5 ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
           
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Τα γυναικόπαιδα του Μεσολογγίου πουλήθηκαν ως
2. Εφοδίαζε με τρόφιμα το αποκλεισμένο Μεσολόγγι
3. Τούρκος πολιορκητής του Μεσολογγίου
4. Ποιητής των ελεύθερων πολιορκημένων
5. Η πολιορκία του Μεσολογγίου κράτησε περίπου ένα
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Aγγλος ποιητής υπερασπιστής του Μεσολογγίου
2. Αιγύπτιος στρατηγός πολιορκητής του Μεσολογγίου

 


Powered by CrosswordMaker v1.6