ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 3 ..... .....
..... ..... 1 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... 3 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 4
..... ..... 5 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... 6 2 ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Η ευθεία γραμμή με αρχή και χωρίς τέλος λέγεται
2. Η γραμμή που ξεκινάει από το κέντρο του κύκλου μέχρι την περιφέρεια λέγεται
3. Από ένα σημείο περνούν ευθείες
4. Η γραμμή που τέμνει δυο σημεία της περιφέρειας του κύκλου χωρίς να περνάει από το κέντρο λέγεται
5. Όλα τα τρίγωνα έχουν άθροισμα γωνιών
6. Δυο γραμμές που τέμνονται και σχηματίζουν γωνίες 90 μοιρών τέμνονται..
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Όργανο σχεδιασμού κύκλων
2. Η περιφέρεια του κύκλου που ορίζεται από μια χορδή λέγεται...
3. Η γραμμή που περνάει από το κέντρο ενός κύκλου και ενώνει δυο σημεία της περιφέρειάς του λέγεται


Powered by CrosswordMaker v1.6