ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... 1 .....
1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
2 ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... 2 ..... ..... ..... .....
3 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
4 ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Το 1866 ξέσπασε η κρητική...
2. Ολοκαύτωμα κοντά στο Ρέθυμνο
3. Ο Σουλτάνος μετά την εξέγερση των κρητικών παραχώρησε καθεστώς ....
4. Το 1878 επαναστάτες ξεσηκώνουν τη...
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Αγωνιστής στη Μακεδονία
2. Αγωνιστής στη Μακεδονία


Powered by CrosswordMaker v1.6