ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 1 ..... 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 1 ..... ..... ..... .....
2
..... 3 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 4 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Το 1909 ξέσπασε το κίνημα στο.....
2. Το κόμμα του Ελευθέριου Βενιζέλου
3. Κέρδισε τις εκλογές του 1910
4. Το.....στο Γουδί οδήγησε στο σχηματισμό της κυβέρνησης το 1909
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Θεσσαλικό χωριό στο οποίο συγκρούστηκαν ακτήμονες και στρατός
2. Οι καλλιεργητές ξένων κτημάτων


Powered by CrosswordMaker v1.6