ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... 8 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 11 ..... .....
1 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
2 9 10 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
3 ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 12
..... 4 ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... 5 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
6 ..... ..... 7
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. O θεός της φωτιάς.
2. Ο θεός της θάλασσας.
3. Ο πατέρας των θεών.
4. Η σύζυγος του Δία.
5. Η θεά της σοφίας.
6. Ο αγγελιοφόρος των θεών.
7. Η θεά της οικογένειας.
ΚΑΘΕΤΑ       

8. Η θεά της ομορφιάς.
9. Η θεά της γεωργίας.
10. Ο θεός του φωτός.
11. Ο θεός του πολέμου.
12. Η θεά του κυνηγιού (αντίστροφα).


Powered by CrosswordMaker v1.6