ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 1 3 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 2 ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... 3,2 ..... .....
4 ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
5 ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Στο χάρτη μιας ιστορίας γνωρίζουμε τα....
2. Στο τέλος του χάρτη μιας ιστορίας βρίσκουμε τη ....
3. Στο χάρτη μιας ιστορίας είναι απαραίτητος ο...
4. Στο χάρτη μιας ιστορίας υπάρχει πάντα ο...
5. Στο χάρτη μιας ιστορίας υπάρχει ο .....
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Στο χάρτη μιας ιστορίας υπάρχουν γεγονότα και....
2. Όλα συμβαίνουν σε κάποιον....
3. Στο χάρτη μιας ιστορίας υπάρχει το...


Powered by CrosswordMaker v1.6