ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... 1 ..... ..... ..... ..... 3 ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 4
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... 2 ..... ..... ..... .....
1 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 2 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... 3 ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Λέγονται αλλιώς οι Έλληνες
2. Λέγεται αλλιώς η Πελοπόννησος
3. Εκεί ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρία
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Μεγάλος Αιγύπτιος στρατηγός
2. Άνθρωποι των γραμμάτων
3. Επαναστατικό τραγούδι του Ρήγα Φεραίου
4. Εκεί έπεσε ο Γ. Καραϊσκάκης.


Powered by CrosswordMaker v1.6