ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 4 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... 2 ..... ..... ..... ..... .....
1 3 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Το τυρί φέτα παράγεται μόνο από.......γάλα
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Η ελληνική φέτα είναι προϊόν.......
2. Η φέτα πριν καταναλωθεί χρειάζεται τουλάχιστον δίμηνη.......
3. Πριν την πήξη του γάλακτος για την εξόντωση τυχόν μικροβίων είναι υποχεωτικός ο.....
4. Εργαστήριο παρασκευής φέτας


Powered by CrosswordMaker v1.6