ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... .....
..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... .....
..... .....
..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Μέρος του λόγου.
2. Το φαράγγι της .......
3. Σημείο του ορίζοντα.
4. Εμεινε σαν ......... άλατος.
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Τα ψήνουμε το χειμώνα.
2. Θεά της αρχαιότητας.
3. Σύνδεσμος.
4. Οροσειρά της Ελλάδας.


Powered by CrosswordMaker v1.6