ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... 1 3 ..... ..... ..... .....
..... 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... 2 ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 2 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
3 ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... 4 ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Η ενέργεια από το γαιάνθρακα είναι
2. Η ενέργεια που κινεί ένα σώμα λέγεται
3. Η ενέργεια από τον άνεμο λέγεται
4. Η ενέργεια από τον ήλιο λέγεται
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Η ενέργεια αλλάζει διαρκώς
2. Η ενέργεια που υπάρχει σε ένα τεντωμένο τόξο είναι
3. Οι πόλεις φωτίζονται τη νύχτα με ενέργεια


Powered by CrosswordMaker v1.6