ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ! ΟΝΟΜΑ:_______________________________________________ΤΑΞΗ:____ΗΜΕΡ:________________

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 1 ..... ..... ..... 1 2
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 2 ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... 3 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
4 .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ       

1. Μια γωνία 90 μοιρών λέγεται με μια λέξη_______________
2. Ένα τετράγωνο έχει όλες τις πλευρές και όλες τις γωνίες_______________
3. Πολλαπλασιάζοντας τις δυο κάθετες πλευρές ενός παραλληλογράμμου βρίσκουμε το__________________
4. Προσθέτοντας όλες τις πλευρές ενός παραλληλογράμμου βρίσκουμε την___________________
ΚΑΘΕΤΑ       

1. Τις γωνίες σε ένα γεωμετρικό σχήμα τις μετράμε σε______________
2. Είναι γεωμετρικό σχήμα που έχει ίσες πλευρές αλλά μόνο τις απέναντι γωνίες ίσες μεταξύ τους.


Powered by CrosswordMaker v1.6