Αντιγράψτε ασκήσεις αναγραμματισμών που ακολουθούν στο πλαίσιο κάτω και ετοιμάστε φύλλο εργασίας! Μην ξεχνάτε να σβήνετε την απάντηση όταν αυτή υπάρχει.

tip:Για μεγαλύτερα γράμματα, σε θέματα μικρών τάξεων επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα στην αρχή του πλαισίου <p style="font-size:130%"> μπορείτε φυσικά να παίζετε με το 130 κλπ

 

Πατήστε  για την ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαλέξτε εμφάνιση της εργασίας σας

Επιλογή σκίτσου Πλάτος: Ύψος:

Πρόσθεσε τη δική σου ερώτηση

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Αυτός που δεν μπορεί να τον πλησιάσει κάποιος ___________________________________ όςοσρταιπ>>>>>>>Απρόσιτος

Αυτός που δε φοβάται, που δεν υποχωρεί ___________________________________ ότπτηοςα>>>>>>>

Μνημείο στη Θεσσαλονίκη ___________________________________ όττανρο >>>>>>>Ροτόντα

Ομαδική γιορτή προς τιμή ενός αγίου ___________________________________ γιπηύραν >>>>>>>πανηγύρι

Εγκαταλείπω με τη θέλησή μου κάποια θέση ___________________________________ ιρύμοααιταπ >>>>>>>παραιτούμαι

Προσεκτικό σκάψιμο της γης για την ανεύρεση αρχαίων ___________________________________ κήαασφαν >>>>>>>Ανασκαφή

Το ανώτατο σημείο μιας εξέλιξης ___________________________________ θνίεζ >>>>>>>ζενίθ

Πόλη της ανατολικής Κρήτης ___________________________________ ρτειραάπε >>>>>>>ιεράπετρα

Κάνω ή λέω κάτι που ξαφνιάζει τους άλλους, κάτι που δεν το περιμένουν ___________________________________ ιναωάιιζφδ >>>>>>>Αιφνιδιάζω

Μεγάλος Έλληνας ζωγράφος που έζησε στην Ισπανία ___________________________________ υνςοκτοοος δμπιθοόκλεήο >>>>>>> Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

Αυτός που δεν ξεχνά το κακό που του έκαναν ___________________________________ νίςηκασμοκ >>>>>>> μνησίκακος

Προσταγή που δεν μπορεί κανείς να παρακούσει ___________________________________ κεέμυαλσ >>>>>>> κέλευσμα

Ο νέος που παρά τη φτώχεια του στολίζεται επιδεικτικά για να κάνει εντύπωση στις κοπέλες ___________________________________ ρτοςνοόοιλκμ >>>>>>> λιμοκοντόρος

Λευκό μυθικό άλογο ___________________________________ εκομρόνως >>>>>>> μονόκερως

Η κατοικία του Μινώταυρου ___________________________________ ιύρςοαλθβν >>>>>>> λαβύρινθος

Αυτός που έχει κλίση ___________________________________ έλμνκςιοεκ >>>>>>> κεκλιμένος

Το μέρος του χεριού που μπορούμε να λυγίσουμε ___________________________________ αώγνςκα >>>>>>> αγκώνας

Το μέρος του χεριού που μπορούμε να λυγίσουμε ___________________________________ αώγνςκα >>>>>>> αγκώνας

Ένα μέρος με πολλά μαγαζιά ___________________________________ γοαάρ >>>>>>> αγορά

Το φρούτο που δεν έχει ωριμάσει ___________________________________ ουάρογ >>>>>>> άγουρο

Τα πλοία τη ρίχνουν στο βυθό για να μένουν σταθερά σε ένα μέρος ___________________________________ υκάραγ >>>>>>> άγκυρα

Πολλά ίδια ζώα που ζουν μαζί ___________________________________ αληέγ >>>>>>> αγέλη

Την αρμέγουμε και μας δίνει γάλα ___________________________________ δάλαγαε >>>>>>> αγελάδα

Αυτά τα ζώα ζουν ελεύθερα στη φύση μακριά από τον άνθρωπο ___________________________________ ιάαργ >>>>>>> άγρια

Αυτός που δουλεύει στα χωράφια και τα καλλιεργεί ___________________________________ ατςρηόγ >>>>>>> αγρότης

Όταν ακουμπάς κάτι με το χέρι σου απαλά ___________________________________ αγγζωί >>>>>>> αγγίζω

Ο μεγαλύτερος νοητός κύκλος στην περιφέρεια της γης λέγεται ___________________________________ σεηιρμόνςι >>>>>>> ισημερινός

Το έτος με τις 366 ημέρες λέγεται ___________________________________ δοκετίσ >>>>>>> δίσεκτο

Το σχήμα της γης λέγεται ___________________________________ γέεωεςιδ >>>>>>> γεωειδές

Η κίνηση της γης γύρω από τον άξονά της λέγεται ___________________________________ σιπτοήρεφρ >>>>>>> περιστροφή

Η κίνηση της γης γύρω από τον ήλιο λέγεται ___________________________________ φράεοιρπ >>>>>>> περιφορά

Η τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο είναι ___________________________________ ιλπήλειτεκ >>>>>>> ελλειπτική

Η περιφορά της γης γύρω από τον ήλιο διαρκεί 365 ημέρες και ___________________________________ έιώξρςε >>>>>>> έξι ώρες

Διοικούσε την Οθωμανική αυτοκρατορία ___________________________________ σνυάςλτοο >>>>>>> σουλτάνος

Η έντονη συναίσθηση της προσωπικής τιμής και αξιοπρέπειας ___________________________________ φότιμοιλ >>>>>>> φιλότιμο

Το σχήμα της γης λέγεται ___________________________________ ωςεέδιεγ >>>>>>> γεωειδές

Η ενέργεια που έχουν αποθηκευμένη τα υπερυψωμένα σώματα λέγεται ___________________________________ ιακυμήνδ >>>>>>> δυναμική

Η ενέργεια που έχουν τα σώματα εξαιτίας της κίνησής τους ___________________________________ νικήηκιτ >>>>>>> κινητική

Οι ζωντανοί οργανισμοί παίρνουν την ενέργεια από την ___________________________________ τρτςφοήυο >>>>>>> τροφή τους

Από τις πρώτες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε από τον άνθρωπο ___________________________________ γακαάρθςινα >>>>>>> γαιάνθρακας

Τα κοιτάσματα πετρελαίου δημιουργήθηκαν πριν εκατομμύρια χρόνια από ζωντανούς ___________________________________ ομροονικμργαιςύσ >>>>>>> μικροοργανισμούς

Μορφή ενέργειας που προέρχεται από τη γη ___________________________________ θίεεαγρωμ >>>>>>> γεωθερμία

Οι περιοχές της γης που έχουν ίση απόσταση από τον ισημερινό, έχουν το ίδιο ... ___________________________________ οςαρωιλκε όπγφτγά >>>>>>> γεωγραφικό πλάτος

Η απόσταση ενός τόπου δυτικά ή ανατολικά από τον πρώτο μεσημβρινό είναι το ... ___________________________________ ςγεωήρφικκομ όαγ >>>>>>> γεωγραφικό μήκος

Το γεωγραφικό μήκος και πλάτος ενός τόπου λέγονται ___________________________________ σέγαυνμεετςντ >>>>>>> συντεταγμένες

Ο ισημερινός χωρίζει τη γη σε δύο ___________________________________ σμιηαρίαιφ >>>>>>> ημισφαίρια

Συνοικία της Κωνσταντινούπολης στην οποία εγκαταστάθηκαν πολλοί μορφωμένοι Έλληνες ___________________________________ νάαφιρ >>>>>>> Φανάρι

Μορφωμένοι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν σε συνοικία της Κωνσταντινούπολης ___________________________________ φααρςώεντι >>>>>>> Φαναριώτες

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης συνέβη στις ___________________________________ αμ1υ52 93ί4ο >>>>>>> 29 Μαίου 1453

Η έντονη συναίσθηση της προσωπικής τιμής και αξιοπρέπειας ___________________________________ φμτόολιι >>>>>>> φιλότιμο

Η διαίρεση που δεν αφήνει υπόλοιπο λέγεται ___________________________________ ιέεαλτ >>>>>>> τέλεια

Τα ουράνια σώματα που εκπέμπουν δικό τους φως λέγονται ___________________________________ αφωόυττα >>>>>>> αυτόφωτα

Τα ουράνια σώματα που δέχονται φως και θερμότητα από τον ήλιο λέγονται ___________________________________ ρτόεαφτεω >>>>>>> ετερόφωτα

Τα ουράνια σώματα που περιφέρονται γύρω από άλλους πλανήτες ___________________________________ φρδόοιουρ >>>>>>> δορυφόροι

Ένα ουράνιο σώμα που περιφέρεται γύρω από τον ήλιο λέγεται ___________________________________ πατληήςν >>>>>>> πλανήτης

Ένα ουράνιο σώμα που εκπέμπει φως και θερμότητα λέγεται ___________________________________ σαέταρς >>>>>>> αστέρας

Ο ήλιος με τους πλανήτες και τους δορυφόρους του λέγεται ___________________________________ τικμσ αασληόηύ >>>>>>> ηλιακό σύστημα

Μεγάλος υδάτινος όγκος μεταξύ των ηπείρων ___________________________________ ωενόςκα >>>>>>> ωκεανός

Παγωμένη έκτη ήπειρος ___________________________________ αακήττρικν >>>>>>> Ανταρκτική

Στενή λωρίδα θάλασσας που χωρίζει δυο ξηρές και ενώνει δυο θάλασσες ___________________________________ ςόμρθοπ >>>>>>> πορθμός

Πορθμός που κατασκευάστηκε από ανθρώπους ___________________________________ ώγιυαρδ >>>>>>> διώρυγα

Το πιο κοντινό αέριο στρώμα στη γη ___________________________________ παφαστιοόρρ >>>>>>> τροπόσφαιρα

Σε αυτό το αέριο στρώμα συμβαίνουν τα μετεωρολογικά φαινόμενα ___________________________________ πρσόραφοαιτ >>>>>>> τροπόσφαιρα

Σε αυτό το αέριο στρώμα υπάρχει το όζον που είναι πολύτιμο για την προστασία της ζωής στον πλανήτη από τη βλαβερή ακτινοβολία του ήλιου ___________________________________ σιραφαρόττσα >>>>>>> στρατόσφαιρα

Αέριο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα σε ποσοστό 78% ___________________________________ ωτάοζ >>>>>>> άζωτο

Το ανώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας , πάνω από 700 χμ ___________________________________ σξιώρφεαα >>>>>>> εξώσφαιρα

Τμήμα της ατμόσφαιρας πάνω από τη στρατόσφαιρα ___________________________________ αόρσεσιμφα >>>>>>> μεσόσφαιρα

Βόρειος άνεμος που φυσά στο Αιγαίο πέλαγος κυρίως τον Αύγουστο ___________________________________ λέτειμμ >>>>>>> μελτέμι

Το ύψος ενός τόπου από την επιφάνεια της θάλασσας λέγεται ___________________________________ ρεμόοτυψ >>>>>>> υψόμετρο

Κοινοτικοί άρχοντες στην τουρκοκρατία ___________________________________ καςοσσμδηεάπτ >>>>>>> κοτσαμπάσηδες

Κοινοτικοί άρχοντες στην τουρκοκρατία ___________________________________ οίτεπρσο >>>>>>> προεστοί

Κοινοτικοί άρχοντες στην τουρκοκρατία ___________________________________ δηοεονςμέγτρ >>>>>>> δημογέροντες

Κοιντοτικοί άρχοντες στην τουρκοκρατία ___________________________________ ιρρκιτόπο >>>>>>> πρόκριτοι

Βιομηχανικός χώρος όπου γίνεται η επεξεργασία του πετρελαίου ___________________________________ ιήδιλοριτσυ >>>>>>> διυλιστήριο

Τα προϊόντα του πετρελαίου που παράγονται με διαφορετικό βαθμό απόσταξης λέγονται ___________________________________ κσλματαά >>>>>>> κλάσματα

Τα κλάσματα πετρελαίου προκύπτουν από τη διαδικασία της ___________________________________ τόπασξςαη >>>>>>> απόσταξης

Η ποιότητα της βενζίνης εξαρτάται από την περιεκτικότητα σε ___________________________________ οκατάνι >>>>>>> οκτάνια

Η χρήση του πετρελαίου ξεκίνησε στα μέσα του ___________________________________ 1ώαα9ν ιυο >>>>>>> 19ου αιώνα

Μεγάλος πορτογάλος θαλασσοπόρος που ολοκλήρωσε τον περίπλου της γης ___________________________________ εοαγμνγάλς >>>>>>> Μαγγελάνος

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε έναν τόπο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ___________________________________ ιρόςκα >>>>>>> καιρός

Οι διαφορετικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή ανάλογα με την εποχή για μεγάλο χρονικό διάστημα λέγονται ___________________________________ αμλκί >>>>>>> κλίμα

Φυτικοί οργανισμοί που ζουν σε όλες τις περιοχές του κόσμου αλλά κυριαρχούν εκεί που δεν μπορούν να επιβιώσουν άλλα φυτά ___________________________________ λχήςνεει >>>>>>> λειχήνες

Το σύνολο των ζώων που ζουν σε μια περιοχή μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ___________________________________ πνίααδ >>>>>>> πανίδα

Το σύνολο των αυτοφυών φυτών που υπάρχουν σε μια περιοχή ___________________________________ χρλωίαδ >>>>>>> χλωρίδα

Η μορφή της γης με τις οροσειρές , τις πεδιάδες και τους ποταμούς ,τις ακτές , τα νησιά κλπ λέγεται ___________________________________ φλγυοανά >>>>>>> ανάγλυφο

Οι δυνάμεις που δρουν στο εσωτερικό της γης λέγονται ___________________________________ ογείδννεες >>>>>>> ενδογενείς

Οι δυνάμεις που δρουν στην επιφάνεια της γης λέγονται ___________________________________ εςεεξωίνγ >>>>>>> εξωγενείς

Περιοχή της Ελλάδας που διατήρησε σχετική ελευθερία στην τουρκοκρατία ___________________________________ φιάακσ >>>>>>> Σφακιά

Περιοχή της Ελλάδας που διατήρησε σχετική ελευθερία στην τουρκοκρατία ___________________________________ νμηά >>>>>>> Μάνη

Περιοχή της Ελλάδας που διατήρησε σχετική ελευθερία στην τουρκοκρατία ___________________________________ ύοσλι >>>>>>> Σούλι

Το πότισμα των καλλιεργημένων εκτάσεων ___________________________________ άευδσηρ >>>>>>> άρδευση

Η χρήση του νερού για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών ___________________________________ ύυηδρσε >>>>>>> ύδρευση

Ποταμός στον οποίο μπορούν να πλεύσουν πλοία (ποταμόπλοια) ___________________________________ όλπωςτ >>>>>>> πλωτός

Το εξωτερικό της γης αποτελίται από 12 πλάκες που λέγονται ___________________________________ ιφαέςρσιοθιλκ >>>>>>> λιθοσφαιρικές

Ο θρυμματισμός των πετρωμάτων της γης από τον αέρα, τον πάγο, τις βροχές προκαλεί ___________________________________ αθωάσπσροη >>>>>>> αποσάθρωση

'Οταν η βροχή και ο αέρας μεταφέρουν τα υλικά της αποσάθρωσης προκαλείται στο περιβάλλον η ... ___________________________________ δβρσωάηι >>>>>>> διάβρωση

Όταν τα υλικά της διάβρωσης κατακάθονται κάπου στο περιβάλλον δημιουργείται η... ___________________________________ ηόενπσθαε >>>>>>> εναπόθεση

Εκεί ξεκίνησε η επανάσταση του 1821 ___________________________________ χβδαοίομλαλ >>>>>>> Μολδοβλαχία

Εκεί "έπεσε " ο Ιερός Λόχος ___________________________________ δαντσιγραά >>>>>>> Δραγατσάνι

Αρχηγός του Ιερού Λόχου ___________________________________ αέ νρςτυνηξςδαηλοάλψ >>>>>>> Αλέξανδρος Υψηλάντης

Αρχηγός της Φιλικής εταιρείας ___________________________________ νδςρλληοξυηέάτ ναςαψ >>>>>>> Αλέξανδρος Υψηλάντης

Εκεί ιδρύθηκε η Φιλική εταιρεία ___________________________________ οησόδσ >>>>>>> Οδησσό

Είναι χαρακτηριστικό των έμβιων όντων ___________________________________ απσαετανιστύ >>>>>>> αναπτύσσεται

Κατοικούν σε πολικές περιοχές στην Ευρώπη ___________________________________ λνωπεςά >>>>>>> Λάπωνες

Κατοικούν σε πολικές περιοχές στην Αμερική ___________________________________ εώιμσιοκ >>>>>>> Εσκιμώοι

Δυσάρεστο συναίσθημα ___________________________________ νήτροπ >>>>>>> ντροπή

Πολιορκητής του Μεσολογγίου ___________________________________ κταιουήςχ >>>>>>> Κιουταχής

Εκπρόσωπος της Φιλικής Εταιρείας που σκορπούσε τον ενθουσιασμό για νίκες ___________________________________ παφπλσαςαέσ >>>>>>> Παπαφλέσσας

Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι..........................................κοινοβουλευτική δημοκρατία ___________________________________ πδοερόεημενυρ >>>>>>> προεδρευόμενη

Μια δημοκρατική κυβέρνηση απαρτίζεται από τον πρωθυπουργό και τους...... ___________________________________ οοςυπυγρύ >>>>>>> υπουργούς

Στην αρχαία Αθήνα ίσχυε το πολίτευμα της ........................δημοκρατίας ___________________________________ ημεςάσ >>>>>>> άμεσης

Δίνω συμβουλή σε κάποιον ___________________________________ οπνίτερω >>>>>>> προτείνω

Το μέσο με το οποίο μπορείς να αποκτήσεις αγαθά ___________________________________ ρτμαχήα >>>>>>> Χρήματα