ΛΥΝΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ - EASYSCHOOL.GR

 

 

 

 

 

 


=

 

—————

 

 

 

Βοήθεια:Πολλαπλασιάζουμε τον ακέραιο με τον αριθμητή και το αποτέλεσμα(γινόμενο) το διαιρούμε με 100

 

 


Εργαλεία μαθηματικών