ΦΥΛΛΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑΞΗ 20 ΜΑΘΗΤΩΝ

   α. + =___________

 

   β. + =___________

 

   γ. + =___________

 

    δ. + =___________

 

  ε.  + =___________

 

   ζ. + =___________

 

   η. + =___________

 

    θ. +=___________

 

  ι.  + =___________

 

   κ. + =___________

 

   λ. + =___________

 

    μ. + =___________

 

  ν. + =___________

 

   ξ. + =___________

 

   ο. + =___________

 

    π. + =___________

 

  ρ.  + =___________

 

   σ. + =___________

 

   τ. + =___________

 

    υ. + =___________

  easyschool.gr ©   Λογισμικό και φύλλα εργασίας