Πρόβλημα:

κωδικός προβλήματος:

 
 

Θα λύσουμε το πρόβλημα με πρόσθεση,πολλαπλασιασμό ή αφαίρεση;

 

 κώδικας και σκίτσα : easyschool.gr