Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων - easyschool.gr

Κάθε αριθμός παράγεται από τον πολλαπλασιασμό κάποιων πρώτων αριθμών. Για παράδειγμα ο αριθμός 20 παράγεται από τον πολλαπλασιασμό 2 Χ 2 Χ 5 = 20. Δεν είναι σωστό, όταν κάνουμε ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, να πούμε ότι και 2 Χ 10 = 20 γιατί το 10 δεν είναι πρώτος αριθμός. Άρα στην ανάλυση ψάχνουμε πάντα τους τελικούς πρώτους αριθμούς που όταν πολλαπλασιαστούν μεταξύ τους θα μας δώσουν το συγκεκριμένο αριθμό.

Παραδείγματα. Γράψε αριθμό και βρες τους πρώτους παράγοντες

πχ αν γράψεις 4199 οι παράγοντες που θα βρεις 1 Χ 13 Χ 17 Χ 19 = 4199

οι αριθμοί 1, 13, 17, 19 είναι πρώτοι αριθμοί!
παράγοντες