ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

ΟΝΟΜΑ:____________________________________ΤΑΞΗ:_________

ΗΜΕΡ:_______________________________

 

 

Τ__ π__ταμάκι

 

 

-Από π____ είσαι, π__ταμάκι;

-Από κείν__ τ__ β__υνό.

-Πώς τ__ν λέγαν τ__ν παππ____ σ__υ;

-Σ__ννεφ__ στ__ν __υρανό.

-Π__ια είναι η μάνα σ__υ; -Η μπόρα.

-Πώς κατέβηκες στη χώρα;

-Τα χ__ράφια να π__τίσ__ και τ__υς μ__λ__υς να γυρίσ__.

-Στάσ__υ να σε ιδ____με λίγ__, π__ταμάκι μ__υ καλό.

-Βιάζ__μαι π__λ__ να φ__γ__, ν΄ ανταμώσ__ τ__ γιαλό.

 

 

 

 

WWW.EA§¥$€HOOL.GR

 

Γράμματα που πρέπει να βάλεις

στη θέση τους

 

_ύ_ω_ο_

Κάνε την άσκηση εκτυπώσιμη με αντιγραφή και επικόλληση, χωρίς διαφήμιση ΚΛΙΚ ΕΔΩ