ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ - EASYSCHOOL.GR

 

 

.

 

=

 

 

Βρες το__ % του__ .

 

 

G.Xydas and G.Kouroupetroglou, DEMOSTHeNES Speech Composer, 4th Speech Synthesis Workshop, 2001