ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΛΥΝΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ- EASYSCHOOL.GR

Βρίσκω την αρχική τιμή

Κάνουμε τον πίνακα τιμών και ποσών του προβλήματος

Λύστε προβλήματα με ποσοστό έκπτωσης ή κέρδους : δεξί κλικ και άνοιγμα σε νέο παράθυρο εδώ

Για να σχηματίσω μια γνωστή αναλογία σκέφτομαι: Αν η αρχική τιμή ήταν 100 τότε το ποσό τελικής τιμής θα ήταν μεγαλύτερο από 100 (+ %) αν το πρόβλημα αναφέρεται σε κέρδος και μικρότερο από 100 (-% ) αν αναφέρεται σε έκπτωση):

Κάνω τις πράξεις χιαστί βάζοντας τους αριθμούς στις θέσεις α και β

Η πράξη >> = >>

= >>

= / =

source code by easyschool.gr