Πώς κατασκευάζουμε γράφημα πίτας χωρίς excel και χωρίς υπολογιστή;

Ας ξεκινήσουμε με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο.

 

ΥΛΙΚΑ

1 Διαβήτης, μοιρογνωμόνιο.

2 Γνώση της απλής μεθόδου των τριών.

Πρόβλημα: Έστω πως οι επισκέπτες ενός εστιατορίου προτιμούν : 5% φασολάκια, 25 % μακαρονάδα, 60% κοτόπουλο και 10% ψητό αρνί. Ας κατασκευάσουμε το γράφημα πίτας με τα παραπάνω ποσοστά.

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Κατασκευάζουμε ένα κύκλο σε μια σελίδα Α4.

Σημειώνουμε το κέντρο του γνωρίζοντας πως έχει 360 μοίρες γωνία.

ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Λύνουμε κάθε ποσοστό με την απλή μέθοδο των τριών

Το 100% του κύκλου είναι 360 μοίρες

το 5% πόσο είναι; Χ= 360 * 5/100 = 18 μοίρες

Το 100% του κύκλου είναι 360 μοίρες

το 25% πόσο είναι; Χ= 360 * 25/100 = 90 μοίρες

Το 100% του κύκλου είναι 360 μοίρες

το 60% πόσο είναι; Χ= 360 * 60/100 = μοίρες 216 μοίρες

Το 100% του κύκλου είναι 360 μοίρες

το 10% πόσο είναι; Χ= 360 * 10/100 = μοίρες 36 μοίρες

ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

Χωρίζουμε τον κύκλο διαδοχικά σε 18 μοίρες, 90, 216 και 36 και χρωματίζουμε κάθε φέτα όπως θέλουμε.

ΒΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Κάνουμε επαλήθευση στο excel

  Δραστηριότητα για την τάξη:Χρησιμοποιώντας μολύβι, διαβήτη και μοιρογνωμόνιο αναπαριστώ σε κυκλικό διάγραμμα τις δραστηριότητες ενός 24ώρου της ζωής μου.

 

easyschool.gr