Τυπώστε πολύ μεγάλα γράμματα ή πινακίδες.Γράψτε στη θέση του easyschool.gr το κείμενό σας και αλλάξτε τον αριθμό 2900% όπως θέλετε.

Επιλογή σκίτσου Πλάτος: Ύψος:

Εκτύπωση ζώου ,επιγραφής κλπ

Εκτύπωση αφίσας ήρωων 1821 (Τυπώστε το πρόσωπο σε Α4 και βγάλτε φωτοτυπία σε Α3)

Εκτύπωση ιστορικής γραμμής επανάστασης 1821-1832 (Να εντοπίσουν τα σπουδαιότερα 2 γεγονότα σε κάθε χρονιά, γράφοντας τίτλους και επιλέγοντας εικόνες)

Πινακίδα για την πόρτα της τάξης

   

Παραδείγματα

Προστατέψτε την άγρια ζωή 900 Επιλέξτε ΛΥΚΟΣ

Διατηρείτε την αίθουσα καθαρή 900 Επιλέξτε ΣΚΟΥΠΑ

source code and cliparts by easyschool.gr

tip:Αλλάξτε χρώμα στο σύνθημα, επικολλήστε στην αρχή: <font color=green>

<font color=blue> κλπ