ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σύντομη έρευνα για ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Eικόνα ΠΡΟΣΩΠΟΥ :Επικολλήστε την κόκκινη γραμμή εδώ. Αλλάζοντας τους αριθμούς width και height αλλάζετε το μέγεθος της εικόνας.

Θέση εικόνας

Οι ερωτήσεις της έρευνάς μας

Μπορείτε αν θέλετε να αλλάξετε τις ερωτήσεις της έρευνας, να τις κάνετε πιο εύκολες ή πιο δύσκολες ή να ζητήσετε από τους μαθητές σας να ζωγραφίσουν το πρόσωπο που είναι ασπρόμαυρο. Αλλάξτε τις διαστάσεις της εικόνας ώστε να καλύψετε με την εργασία σας μια ολόκληρη σελίδα Α4

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

   

Επικολλήστε την παρακάτω κόκκινη γραμμή στην παραπάνω θέση εικόνας για να τυπωθεί νέα εργασία για άλλο πρόσωπο.

<img src="http://www.easyschool.gr/easyclips/rigasfereos.jpg" width ="200" , height="200">  Ρήγας Φεραίος

<img src="http://www.easyschool.gr/easyclips/persons1/metaxas1.gif"width ="200" , height="200"> Μεταξάς Ιωάννης

<img src="http://www.easyschool.gr/easyclips/bouboulina.jpg"width ="200" , height="200">  Μπουμπουλίνα

Περισσότερα πρόσωπα (Σελίδα μελών)

source code and cliparts by easyschool.gr