Επώνυμο παραλήπτη/παραλήπτριας με Κύριε ή Κυρία

Μικρό όνομα μαθητή (με άρθρο σε αιτιατική)

Περίοδος μαθημάτων (τρίμηνο, μήνας ή εβδομάδα) Ονομαστική

Αριθμός απουσιών ____

Επίπεδο κατ΄ όικον προετοιμασίας __

Επίπεδο συνεργασίας _

Συμπεριφορά στην τάξη _

Εμφάνιση γραπτών εργασιών

Συμμετοχή στους διαλόγους και προφορικές εργασίες

Δάσκαλος-Δασκάλα (Όνομα) __

 

   

Τα στοιχεία δεν αποθηκεύονται στο easyschool.gr

Χρησιμοποιήστε χαρακτηρισμούς όπως Ικανοποιητική, μη ικανοποιητική, επαρκής, μη επαρκής κλπ

tip: Τοποθετήστε τον κέρσορα πριν τη λέξη Σημείωση , για να μετακινήσετε το κείμενο πιο κάτω, πατώντας ENTER

Σχόλια και προτάσεις

source code and cliparts by easyschool.gr