Συμπληρώστε με αριθμούς τα πλαίσια για να ετοιμαστεί το φύλλο άσκησης !

Πράξεις με παρένθεση

 

     ( + ):

   ( + ):

   ( + ):

   ( + ):

            

  easyschool.gr ©   Λογισμικό και φύλλα εργασίας


 

Διαλέξτε εικόνα.

 

Περισσότερες εικόνες στα φύλλα εργασίας Σελίδα μελών

easyschool.gr