ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Κάνε τις παρακάτω πράξεις

 

OΝΟΜΑ:__________________________________________________

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:__________________________________ΤΑΞΗ:_______

 

 

 

 

 

Α             3X(2+4)=     

 

Β             1X(3+2)=     

 

Γ             2X(3+5)=     

 

Δ             2X(3+9)=     

 

Ε             2X(3+3)=     

 

Ζ             3X(5+4)=     

 

Η             4X(5+6)=     

 

Θ             2X(5+9)=     

 

 

 

 

 

EA§¥$€HOOL.G®

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

                            Λύσεις ασκήσεων

 

 

 

A18           B5            Γ16           Δ24           Ε12           Ζ27           Η44           Θ28