ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Κάνε τις παρακάτω πράξεις

 

OΝΟΜΑ:__________________________________________________

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:__________________________________ΤΑΞΗ:_______

 

 

 

 

 

Α             233X(815,6+242)=           

 

Β             296X(830,77+72)=           

 

Γ             180X(647,6+53)=            

 

Δ             94X(830,76+98)=            

 

Ε             156X(565,54+331)=          

 

Ζ             91,4X(556,43+197)=         

 

Η             332,6X(539,23+35,7)=       

 

Θ             77,7X(501,89+314,5)=       

 

 

 

 

 

              EA§¥$€HOOL.G®

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

                            Λύσεις ασκήσεων

 

 

 

A246420,8     B267219,92    Γ126108       Δ87303,44     Ε139860,24    Ζ68863,502    Η191221,718   Θ63433,503