ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Κάνε τις παρακάτω πράξεις

 

OΝΟΜΑ:__________________________________________________

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:__________________________________ΤΑΞΗ:_______

 

 

 

 

 

Α             115X(765:83)=

 

Β             21X(621:86)= 

 

Γ             184X(502:102)=             

 

Δ             33X(621:286)=

 

Ε             111X(573:294)=             

 

Ζ             46X(711:170)=

 

Η             168X(604:68)=

 

Θ             87X(776:45)= 

 

 

 

 

 

              EA§¥$€HOOL.G®

 

_____________________________________________________________________________________________

 

 

                            Λύσεις ασκήσεων

 

 

 

A1059,9       B151,63       Γ905,56       Δ71,653       Ε216,33       Ζ192,38       Η1492,2       Θ1500,2