ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ - EASYSCHOOL.GR

( ) =

 

 

 

 


 

 

Μέτρησε σε κάθε παραλληλόγραμμο τη βάση και το ύψος και υπολόγισε το εμβαδόν του

 

Σε κάθε παραλληλόγραμμο μπορούμε να φέρουμε μια γραμμή που να ξεικινά από μια πλευρά και να τέμνει κάθετα την απέναντι πλευρά. Αυτή η γραμμή λέγεται ύψος του παραλληλογράμμου .Το εμβαδόν του παραλληλογράμμου βρίσκεται αν πολλαπλασιάσεις τη βάση επί το ύψος.