Επίσκεψη στο μουσείο της παλαιάς Βουλής

ΟΝΟΜΑ:__________________________________________________ΗΜΕΡ:__________________

Στον περίβολο του μουσείου υπάρχει ο αδριάντας ενός σπουδαίου ήρωα της επανάστασης του 1821. Ποιος είναι; Πώς είναι το άγαλμα. Κάνε την περιγραφή του.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Σε κάποια αίθουσα του Μουσείου θα δεις τα όπλα του Γ. Καραϊσκάκη. Τι όπλα είναι;

Κάνε μια περιγραφή.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Σε κάποια άλλη αίθουσα θα δεις τη στολή του Ιερολοχίτη στρατιώτη. Πώς είναι;

Κάνε μια περιγραφή.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Θα δεις ακόμη ακόμη αντικείμενα και το όπλο του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά.Ποια αντικείμενα είδες; Πώς είναι;

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Σε κάποια αίθουσα θα δεις σημαίες του τουρκικού στρατού που κατέλαβαν οι Έλληνες. Πώς είναι;

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Σε κάποια άλλη αίθουσα θα δεις την παραδοσιακή στολή μιας Καραγκούνας. Πώς είναι;

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Κάπου θα είδες μια σημαία της Επανάστασης. Πώς είναι;

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Σε κάποια αίθουσα θα είδες τη στολή παρόμοια με της Βασίλισσας Αμαλίας. Πώς είναι;

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________