ΚΑΝΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ.

             ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

 

 

 

ΟΝΟΜΑ:____________________________________ΤΑΞΗ:_________

ΗΜΕΡ:______________

 

ορει_____                                               βασία

                                                        ίζω

 

ορε_____                                                ώνω

                                                        ήζω

 

ορε_____                                                αλκος

                                                        μαι

 

ορείχ_____                                              ντία

                                                        ληξία

 

ομοβρο_____                                             εύω

                                                        ιβάτης

 

ομοιοκατα_____                                          άζω

                                                        λλω

 

ομοιομ_____                                             σσω

                                                        ττω

 

ομογ_____                                               ορφία

                                                        ενής

 

ομοιοπ_____                                             αθής

                                                        ινός

 

 

WWW.EA§¥$€HOOL.GR

 

Απαντήσεις

βασία_ινός_ντία_αθής_ορφία_

ιβάτης_αλκος_ληξία_ενής__