Συμπληρώστε με αριθμούς τα πλαίσια για να ετοιμαστεί το εκτυπώσιμο φύλλο εργασίας !

 Α  Βάρος σε κιλά:  

Βάρος σε  οκάδες:_______________________

 Β Βάρος  σε οκάδες:    

 Βάρος  γραμμάρια____________________________

 Γ  Βάρος σε οκάδες :        

Βάρος σε κιλά :___________________

Συμβουλές: Η οκά ήταν μονάδα μέτρησης στερεών και υγρών. Μια οκά ζύγιζε 1280 γραμμάρια σημερινά.

 ©easyschool.gr Λογισμικό και φύλλα εργασίας

  

 

Διαλέξτε εικόνα