ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-EASYSCHOOL.GR

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Αρχική

 

Σήμανση

Εύκολη Μέτρια Απαιτητική

 

Μην τυπώνετε φωτοτυπίες ,αν δεν είναι απαραίτητο.Σκεφτήκαμε πως αν υπάρχει σύνδεση διαδικτύου στην τάξη ή στο σπίτι, θα μπορούσε η εξάσκηση των μαθητών να γίνει χωρίς την εκτύπωση της φωτοτυπίας. Δείτε παραδείγματα.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Σύντομη εξέταση μαθητών (ελεύθερο , επίπεδο εώς Στ Δημοτικού)

1 Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν (Ελεύθερο)

2 Βάλε τις προστακτικές στη θέση τους (Σελίδα μελών)

3 Σχηματίζω σωστά τις γενικές (Σελίδα μελών)

4 Το ρήμα Βλέπω (Σελίδα μελών)

5 Ιστορία , επανάσταση 1821 , τεστ (Σελίδα μελών)

6 ’σκηση λεξιλογίου (Ελεύθερο)

7 ’σκηση λεξιλογίου (Σελίδα μελών)

8 ’σκηση λεξιλογίου (Σελίδα μελών)

9 Μετοχές ανώμαλων ρημάτων (Σελίδα μελών)

10 Σχηματισμός ουσιαστικών(Σελίδα μελών)

11 ’σκηση λεξιλογίου (Σελίδα μελών)

12 Πληθυντικός αριθμός λέξεων (Σελίδα μελών)

13 Σύνθετες λέξεις (Σελίδα μελών)

14 ’σκηση λεξιλογίου (Σελίδα μελών)

15 Μισός,μισή,μισό (Σελίδα μελών)

16 Το φυσικό περιβάλλον,Γεωγραφία Στ. (Σελίδα μελών)

17 Βουνά της Ελλάδας (Σελίδα μελών)

18 Κοιλάδες και λίμνες της Ελλάδας (Σελίδα μελών)

19 Επέτειοι και γεγονότα (Σελίδα μελών)

20 Σύνθετες λέξεις (Σελίδα μελών)

21 ’σκηση λεξιλογίου (Σελίδα μελών)

22 ’σκηση λεξιλογίου (Σελίδα μελών)

23 Έννοιες γεωγραφίας Στ Δημ. (Σελίδα μελών)

24 Παραθετικά επιθέτων (Ελεύθερο)

25 Υποκείμενα-Αντικείμενα-Κατηγορούμενα (Ελεύθερο)

26 Συλλαβισμός (Ελεύθερο)

27 Κατανόηση κειμένου (Ελεύθερο)

28 Πώς βρίσκουμε το Μέγιστο κοινό διαιρέτη (ΜΚΔ) (Ελεύθερο)

-------------------------------------

29 Ιστορία Στ Δημοτικού "Φιλελληνισμός" (Εκπαιδευτικοί με ελεύθερη πρόσβαση)

Ιστορία Στ Δημοτικού τετράδιο σελ 12 (Ελεύθερο)

Ιστορία Στ Δημοτικού τετράδιο σελ 13 (Ελεύθερο)

Ιστορία Στ Δημοτικού τετράδιο σελ 20 (Ελεύθερο)

Ιστορία Στ Δημοτικού τετράδιο σελ 19(Ελεύθερο)

Ιστορία Στ Δημοτικού τετράδιο σελ 26(Ελεύθερο)

Ιστορία Στ Δημοτικού τετράδιο σελ 27(Ελεύθερο)

Ιστορία Στ Δημοτικού Βιβλίο σελ 49(Ελεύθερο)

Ιστορία Στ Δημοτικού Βιβλίο σελ 49(Ελεύθερο)

Ιστορία Στ Δημοτικού Βιβλίο Δάσκαλοι του γένους

Η οικονομία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας Βιβλίο σελ 45 (Ελεύθερο)

-------------------------------------

30 Επίθετα σε -ής-ιά-ί (Ελεύθερο)

31 Παράγραφοι στη σωστή σειρά Γλώσσα Στ΄ β τεύχος σελ 26 (Ελεύθερο)

31α Ταξιδεύοντας με ελέφαντα Γλώσσα Στ α΄τεύχος σελ 11 (Ελεύθερο)

32 Φωτοσύνθεση - Αναπνοή των φυτών (Εκπαιδευτικοί με ελεύθερη πρόσβαση)

33.Συμπληρώνω τους αόριστους(Ελεύθερο)

34 . Βάζω τα γεγονότα στη σειρά , Ιστορία Στ.(Ελεύθερο)

35 Τελικές προτάσεις, προτάσεις με το "να" (Ελεύθερο)

36 Εξαρτημένες και ανεξάρτητες προτάσεις (Ελεύθερο)

37 Χώρες και πρωτεύουσες (Ελεύθερο)

38 Κλίση λέξεων (Ελεύθερο)

39 Αριθμητικά (Ελεύθερο)

40 Επίθετα σε -ων,ουσα,ον (Ελεύθερο)

41 Η πρόοδος των ανθρώπων (Ελεύθερο)

42 Πηγές ενέργειας (Ελεύθερο)

43 Μήνες του έτους (Ελεύθερο)

44 Το γλυκό νερό (Ελεύθερο)