ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ .

Με την εγγραφή σας στο easyschool.gr αποκτάτε πρόσβαση στις προστατευμένες σελίδες του site.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό αυτό μόνο για προσωπική σας χρήση, πχ για εργασίες για την τάξη σας ή τους μαθητές σας.

Δεν μπορείτε να πουλήσετε το υλικό αυτό , ούτε να το τροποποιήσετε για να χρησιμοποιηθεί από εσάς ή άλλους για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο έχει δημιουργηθεί.

Δεν μπορείτε να αναρτήσετε σε άλλη ιστοσελίδα ή σε blog υλικό που βρίσκετε στον ιστότοπό μας ούτε να το παραχωρήσετε σε άλλους.

Το υλικό αυτό μπορεί να αλλάξει χωρίς να σας προειδοποιήσει κανείς.

Η χρήση των προστατευμένων σελίδων επιτρέπεται, αρχικά για 12 μήνες, μόνο μετά την κατάθεση σχετικής συνδρομής.

Η παρούσα σελίδα μπορεί να αλλάξει και να προστεθούν νέοι όροι ή να τροποποιηθούν οι υπάρχοντες.

Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία ή εσφαλμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δε θα ικανοποιηθούν.

Δε διατηρείται κανένα αρχείο με προσωπικά στοιχεία.

Για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, και για να βεβαιωθούμε πως δεν είναι κάποιο robot που απασχολεί το πρόγραμμά μας ,παρακαλούμε πληκτρολογήστε στη θυρίδα που βρίσκεται κάτω, τη λέξη συμφωνώ .

easyschool.gr