Επιστροφή στην πρώτη σελίδα

Δημιουργήστε τη δική σας βάση δεδομένων για τεστ πολλαπλών επιλογών.

Γράφετε την ερώτηση και 4 πιθανές απαντήσεις και αποθηκεύονται αυτόματα σε μια βάση δεδομένων. Χρησιμοποιείστε τη βάση αυτή για να γράψετε όσα τεστ πολλαπλών επιλογών θέλετε. Στη βάση δεδομένων που υπάρχει στο πρόγραμμα υπάρχουν ήδη 150 ερωτήσεις για όλες τις τάξεις και όλα τα μαθήματα.

 

*

 

Κατεβάστε ένα τεστ που έγινε με το πρόγραμμα αυτό ΕΔΩ

Ενημερώστε μας αν επιθυμείτε να αποκτήσετε το πρόγραμμα και τη βάση δεδομένων.

Διαχειριστής ιστοσελίδας

 

 

"...ÉÅ$HØÒL. G..."