ΦΥΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

ΟΝΟΜΑ:__________________________ΤΑΞΗ:________ΗΜΕΡ:_______

Κάνε τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς

 

 

Χ

______________

 

Χ

______________

     
     
     
     
     
 

Χ

______________

 

Χ

______________

     
     
     
     
 

Χ

______________

 

Χ

______________

  

easyschool.gr ©   Λογισμικό και φύλλα εργασίας