Γράψτε αριθμό για να ετοιμαστεί το εκτυπώσιμο φύλλο εργασίας! 

 

 Α  Το βάρος σου σε κιλά στη γη:   

Το βάρος σου στο Φεγγάρι , στο Δία , στην Αφροδίτη

 

Συμβουλές:Για να βρεις το βάρος σου σε αυτούς τους πλανήτες πρέπει να ξέρεις ότι στη Σελήνη το βάρος σου θα είναι έξι φορές μικρότερο, στο Δία 2,533 φορές περισσότερο και στην Αφροδίτη 0,907 φορές μικρότερο. 

   

©easyschool.gr Λογισμικό και φύλλα εργασίας  

 

 

Διαλέξτε εικόνα