Επισκεφθείτε τη μηχανή παραγωγής φύλλων εργασίας για την δημιουργία ενός εκτυπώσιμου φύλλου εργασίας με εικόνα με 2-3 κλικ. Θέματα που περιλαμβάνονται:

(Παραθετικά επιθέτων ,επιρρημάτων,Ενικός, πληθυντικός αριθμός,Σημασία λέξεων,Αντίθετες λέξεις,Σύνθετες λέξεις, Σύνθεση με λόγια αχώριστα μόρια,Συνοπτική περιγραφή βιβλίου,Συλλαβισμός,Ενεργητική, παθητική σύνταξη,Περιγραφή ιστορικού μυθιστορήματος, Κλίση ρημάτων,Αρχικοί χρόνοι ρημάτων,Κλιτές, άκλιτες λέξεις, Γράφω και ζωγραφίζω,Φύλλο για γραφήματα,Φύλλο με τελίτσες)


Τυπώστε μια έτοιμη άσκηση εδώ


 

Ετοιμάστε με κάποια από τα παρακάτω προγράμματα μια εκτυπώσιμη άσκηση για οποιαδήποτε τάξη του δημοτικού. Εισάγετε το δικό σας περιεχόμενο, που να ανταποκρίνεται στο επίπεδο της τάξης σας, και ετοιμάστε το φύλλο εργασίας με ένα δύο κλικ.

Έτοιμες ασκήσεις με έλεγχο απαντήσεων

Αναγραμματισμοί

Προσθήκη εικόνας στην εργασία

Σύνθετες λέξεις με αχώριστα μόρια

Βάλε τα γράμματα που λείπουν στις λέξεις (Όλες οι τάξεις)

Ασκήσεις γραφής (Α, Β τάξη)

Ασκήσεις για ζώα (Όλες οι τάξεις)

Ασκήσεις γραφής Α, Β τάξη (Γράφω τα γράμματα με τη σωστή φορά)

Ασκήσεις γλώσσας Α΄Δημοτικού

Ολοκλήρωσε τις λέξεις

Συμπλήρωσε το κείμενο (Όλες οι τάξεις)

Μπερδεμένες προτάσεις

Βρες την απάντηση

Κάνε την αντιστοιχία

 

Πλοηγηθείτε εύκολα και γρήγορα σε δεκάδες πίνακες ρημάτων

Πίνακες ρημάτων

easyschool.gr