ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

 

1 Αυτός που χαρακτηρίζεται από σωματική δύναμη .

2 Αυτός που είναι ενωμένος με άλλον .

3 Πρόσωπο που διέπραξε μαζί με άλλους κάποιο αδίκημα

4 Πρόσωπο εξίσου υπεύθυνο με κάποιο άλλο σε αξιόποινη πράξη .

5.Αυτός που έχει συμφωνία λόγων και έργων .

6.Αυτός που δεν προχωρεί σε λεπτομέρειες

(στιβαρός)(συναπτός)(συνένοχος)(συνεπής)(συνοπτικός)(συναυτουργός)

Βάλε τις λέξεις στη θέση τους

Κωδικός άσκησης:976575

© easyschool.gr