ΕΘΣΛΗΡΖΤΚΙΜΘΘΥΧ
ΑΡΠΝΟΑΩΩΛΒΟΔΥΝΜ
ΙΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣΧΗ
ΧΣΗΚΑΔΑΠΑΠΟΤΩΡΠ
ΥΧΤΣΝΩΔΒΦΜΑΞΚΒΥ
ΖΞΝΧΤΔΥΓΠΜΕΓΗΠΥ
ΗΦΟΕΔΤΟΑΝΛΨΤΗΖΞ
ΟΗΗΑΦΥΛΞΘΩΙΙΨΩΗ
ΠΘΥΒΝΤΣΟΕΟΝΖΦΣΟ
ΧΝΣΑΑΣΡΟΟΗΩΡΣΣΣ
ΞΣΡΤΩΧΟΨΤΑΒΑΤΩΞ
ΝΗΖΛΒΘΑΦΟΑΧΠΘΓΛ
ΣΗΖΑΠΠΑΒΚΓΡΥΖΡΘ
ΣΖΦΝΣΑΘΘΗΠΠΤΡΕΞ
ΠΩΦΚΟΜΕΜΣΑΜΨΣΓΞ
 
(?) EASYSCHOOL.GR, ΒΡΕΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 6 ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)